Bảng giá

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô
CR-V 1.5E
998.000.000 VNĐ
CR-V 1.5G
1.048.000.000 VNĐ
CR-V 1.5L
1.118.000.000 VNĐ
CR-V 1.5LSE
1.138.000.000 VNĐ
CITY E
499.000.000 VNĐ
CITY G
529.000.000 VNĐ
CITY L
569.000.000 VNĐ
CITY RS
599.000.000 VNĐ
Civic E
729.000.000 VNĐ
Civic G
789.000.000 VNĐ
Civic RS
929.000.000 VNĐ
Brio G
418.000.000 VNĐ
Brio RS
448.000.000 VNĐ
Brio RS 2 Màu
452.000.000 VNĐ
HR-V G
786.000.000 VNĐ
HR-V L
866.000.000 VNĐ
ACCORD
1.319.000.000 VNĐ
096 4221 243